LOCATIE
Witterhaar 12a - 9405 VK Assen
STUUR EEN E-MAIL
torsion.outdoor@gmail.com

Privacy Statement

Wie zijn we ?

Torsion Dirtkarting Assen heeft als kernactiviteit het organiseren van outdoor activiteiten.

Onze contactgegevens zijn:

Telefoon: 0592-310670
E-mail: koos.jelanda@home.nl
Website: www.torsion-dirtkarting.nl
Postadres: Witterhaar 12a - 9405 VK Assen

Waarom dit statement?

We zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking,n en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we je hierover. Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

  1. Soorten gegevens

1.1. Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou:

– contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnum­mer, leeftijd, geslacht.

  1. Doelen van de verwerking van gegevens

2.1. Wij verwerken jouw persoonsgegevens gericht op de o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

– het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;

  1. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

3.1. Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwer­ker

– voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen

  1. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

4.1. Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben.

Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of over­eenkomst. Als onze relatie of

4.2. overeenkomst eindigt dan worden de gegevens per direct vernietigd.

  1. Informatie, wijziging en bezwaar

5.1. Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierover kun je altijd contact met ons opnemen.

5.2. Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

– of wij jouw persoonsgegevens verwerken;

– de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken;

– inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;

– bezwaren tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens;

– overleg met onze functionaris gegevensbescherming <naam> te bereiken via < contactgegevens>;

– vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

5.3. Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we je dit gemotiveerd laten weten.

  1. Beveiliging van jouw gegevens

6.1. Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

  1. Verstrekken van gegevens aan derden

7.1. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan anderen.

Dat mogen we wel doen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n de verstrekking ten dienste staat van onze doeleindenvan de verwerking van persoonsgegevens.

Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

  1. Wijzigingen van de Privacy statement

8.1. Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt je steeds het meest actuele statement.

  1. Klachtrecht

9.1. Bent u het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan met jouw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op <via onze functionaris gegevensbescherming>.

9.2. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Bezoekadres
Witterhaar 12a
9405VK Assen

Bel of mail ons
0592 310670
contact@torsion-outdoor.nl

Online
www.torsion-dirtkarting.nl